Image Alt

Erasmus+

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu pod dawną nazwą University of International Relations and Social Communication w konkursie wniosków składanych do KE w Brukseli otrzymała Kartę ECHE Erasmus Charter for Higher Education na lata 2021-2027, która uprawnia do ubiegania się o fundusze na wszelkie działania realizowane w Programie Erasmus+.

Karta ECHE  jest również  zobowiązaniem  Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu  do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień Erasmus Policy Statement Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027.    

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027, oferuje dofinansowanie wyjazdów stypendialnych studentów w celu studiowania za granicą lub odbycia praktyk za granicą, wyjazdów kadry dydaktycznej i kadry administracyjnej uczelni, a także daje możliwość udziału w  międzynarodowych projektach edukacyjnych  uczelni wyższych w UE,  które są krajami programu. Pozwala również na  współpracę z uczelniami na całym świecie, z tak zwanych krajów partnerskich.  

Wszelkie realizowane  projekty i mobilności w Programie Erasmus+, w Polsce nadzorowane są przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, pod nazwą Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) www.erasmusplus.org.pl

Erasmus + daje studentom możliwość zrealizowania dwóch rodzajów wyjazdów: na STUDIA (SMS) w zagranicznej uczelni, z którą ANS ma podpisaną umowę na minimum 3 miesiące oraz na PRAKTYKĘ (SMP) do zagranicznej uczelni lub firmy na minimum 2 miesiące.

Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdów do uczelni partnerskich, których celem jest PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA) dla studentów zagranicznej uczelni. Wyjazdy mogą łączyć prowadzenie zajęć oraz udział nauczyciela w szkoleniu podnoszącym kompetencje dydaktyczne lub rozwijające umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania.

Erasmus + oferuje pracownikom administracyjnym i innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych możliwość wyjazdów do zagranicznych uczelni lub innych instytucji. Celem wyjazdu jest UDZIAŁ W SZKOLENIU (STT) podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Biuro Erasmus+

Akademia Nauk Stosowanych
ul. Petuniowa 9, 53- 238 Wrocław
erasmus@naukistosowane.edu.pl