Image Alt

Administracja

studia pierwszego stopnia

opis kierunku

Administracja

I stopień

Studia I stopnia na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Nauka na tym kierunku  gruntuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrabia w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi styka się student w przyszłej  pracy zawodowej.

Poziom

Studia I stopnia

Czas trwania

3 lata

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny, Online

Specjalność

Administracja rządowa i samrządowa

1.

Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

Specjalność

Administracja celno-skarbowa

2.

Administracja celno-skarbowa – specjalność dla osób znajdujących zatrudnienie w izbach administracji skarbowej oraz jako funkcjonariusze pełniący służbę w aparacie fiskalnym państwa. Przedmioty realizowane w trakcie studiów pozwalają profesjonalnie przygotować naszych absolwentów do pracy wymagającej rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!