Image Alt

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

opis kierunku

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie są kierunkiem który uprawnia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka. Posiada umiejętności praktyczne, pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Poziom

Studia jednolite magisterskie

Czas trwania

5 lat

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Magister

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!