Image Alt

Politologia

studia drugiego stopnia

opis kierunku

Politologia

II stopień

Studia na kierunku Politologia w ANS gwarantują praktyczną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz z obszaru wybranej specjalności. Zaletą studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarność i szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

Absolwent tego kierunku jest nie tylko osobą wszechstronnie wykształconą, ale także cenionym na rynku specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. Absolwenci studiów politologicznych w ANS znajdują zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna), w mediach,  w biznesie i instytucjach międzynarodowych. Są również przygotowani do podjęcia pracy naukowej z zakresu politologii i innych nauk społecznych. Dużym atutem studiów jest ich praktyczny wymiar oraz możliwość odbycia praktyki studenckiej w ramach Programu Erasmus+ w międzynarodowych i europejskich instytucjach z którymi uczelnia ma podpisane umowy.

Poziom

Studia II stopnia

Czas trwania

2 lata

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Magister

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny

Specjalność

Administracja publiczna

1.

Administracja publiczna – studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej w administracji publicznej rządowej i samorządowej;

Specjalność

Polityka bezpieczeństwa państwa

2.

Polityka bezpieczeństwa państwa – studia z zakresu administracji na kierunku polityka bezpieczeństwa państwa mają charakter interdyscyplinarny. Studia przygotowują do badania  różnorodnych aspektów – politycznych, prawnych czy nawet wojskowych. Student nabywa  umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce podczas planowania różnorodnych działań prewencyjnych czy operacyjnych.

Specjalność

Stosunki międzynarodowe

3.

Studia z zakresu stosunków międzynarodowych to interdyscyplinarny kierunek skupiający się na badaniu relacji między państwami, organizacjami międzynarodowymi i innymi globalnymi aktorami. Studenci zgłębiają teorię stosunków międzynarodowych, politykę zagraniczną, ekonomię globalną, prawo międzynarodowe i dyplomację, zdobywając umiejętności przydatne w karierze dyplomatycznej, badawczej czy mediach. Kierunek ten rozwija analityczne, komunikacyjne i międzykulturowe kompetencje, niezbędne w globalnym środowisku. 

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!