Image Alt

Biuro karier

ZAPRASZAMY

Spotkanie z doradcą

A

Jeśli zastanawiasz się co możesz robić po studiach, jak możesz rozwijać swoje kompetencje czy też szukasz pracy i potrzebujesz merytorycznej pomocy – umów spotkanie on- line z doradcą poprzez formularz kontaktowy.

WARSZTATY

ABC tworzenia dokumentów aplikacyjnych

B

Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem CV od podstaw lub sformatowaniem CV i napisaniem listu motywacyjnego pod kątem interesującej Cię oferty pracy zapisz się na warsztaty on-line. Spotkania organizowane są w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy przez formularz kontaktowy.

Kontakt z biurem:

501-868-593

(wtorek, środa, czwartek 10:00 – 14:00)

UMÓW SPOTKANIE

  Aktualności

  Drodzy Studenci!

  Zachęcamy do skorzystania z portalu Aplikuj.pl https://www.aplikuj.pl/praca/wroclaw gdzie znajdziecie wiele ciekawych ofert pracy.

  Future Mindset to hasło Made in Wroclaw 2022! Szósta edycja tej wyjątkowej konferencji poświęconej biznesowi i innowacjom odbędzie się 18 października 2022 roku! Tym razem będzie okazją do rozmów o różnych obliczach i scenariuszach biznesu, technologii oraz modeli pracy. Zajrzymy także w kosmos, aby przyjrzeć się przyszłości naszej planety

  https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/edukacja-i-rozwoj/1353413-made-in-wroclaw-2022  Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji i tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

  Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.

  Aplikacje osób, które nie zostaną zakwalifikowanie na praktyki/wolontariat/staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych będę przechowane przez okres 3 miesięcy po upływie zdeklarowanego terminu planowanej praktyki, później zostaną komisyjnie zniszczone.

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:
  1. Praktyki studenckie:
  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.
  1. Praktyki absolwenckie:
  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 6 lat,
  • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia.
  1. Praktyki zawodowe:
  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.
  1. Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem, a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. 

  1. Staż jest skierowany do osób, które posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy i jest finansowany z Urzędu Pracy.

  Aby aplikować na staż do Centrali MSZ (staże w placówkach zagranicznych nie są organizowane) należy przesłać zgłoszenie zawierające:

  • CV,
  • formularz aplikacyjny
  • oświadczenie o niekaralności
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • informację o ewentualnej możliwości finansowania stażu przez dany Urząd Pracy (należy podać jaki to Urząd).

  Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej on-line (preferowana) – aplikuj elektronicznie lub w wersji papierowej na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub w formie odwzorowania elektronicznego na adres praktyki@msz.gov.pl (Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i zeskanowane w formacie pdf lub jpg).

  W przypadku zakwalifikowania kandydata/ki na staż, MSZ wystąpi ze stosownym wnioskiem do Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu.

  Zasady zgłoszenia na praktyki i wolontariat w Centrali MSZ

  1. Kompletne zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką lub wolontariatem w formie elektronicznej on-line (preferowana):
  1. Praktyki studenckie w Centrali MSZ – aplikuj elektronicznie,
  2. Praktyki absolwenckie w Centrali MSZ – aplikuj elektronicznie,
  3. Wolontariat w Centrali MSZ – aplikuj elektronicznie,
  4. Praktyki zawodowe w Centrali MSZ – aplikuj elektronicznie.
  1. Nadal istnieje możliwość przesyłania dokumentów (najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką lub wolontariatem) w formie papierowej na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawalub w formie odwzorowania elektronicznego na adres: praktyki@msz.gov.pl(wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i zeskanowane w formacie pdf lub jpg).

  Zasady zgłoszenia na praktyki i wolontariat w placówkach zagranicznych

  Praktyki i wolontariat w placówce zagranicznej – formularz należy przesłać drogą pocztową lub w formie odwzorowania elektronicznego na adres wybranej placówki zagranicznej. Adresy wszystkich placówek zagranicznych RP znajdują się na głównej stronie MSZ w zakładce polskie przedstawicielstwa na świecie (wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i zeskanowane w formacie pdf lub jpg). Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. formularz aplikacyjny,
  2. oświadczenie o niekaralności,
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. w przypadku ubiegania się o praktykę absolwencką: kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, w tym kopię odpisu dyplomu (część A),
  6. w przypadku ubiegania się o praktykę studencką: zaświadczenie potwierdzające status studenta wystawione przez dziekanat uczelni.

  Materiały do poprania : https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praktyki-wolontariat-i-staz

  Kolejna  edycja Akademickich Targów Pracy, cyklicznego projektu Fundacji Manus organizowanego we współpracy z Politechniką Wrocławską.

  Każdy z dwóch dni wydarzenia przyciąga tysiące studentów i absolwentów zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej. Dzięki udziałowi w Akademickich Targach Pracy mają oni szybki i bezpośredni dostęp do najnowszych ofert praktyk, pracy i staży oraz do informacji dotyczących wymagań stawianych w procesie rekrutacyjnym.

  Dla przedsiębiorców jest to niepowtarzalna okazja do bezpośredniego kontaktu ze studentami Politechniki Wrocławskiej oraz innych uczelni, a także możliwość wypromowania swojej marki na jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Skrócenie dystansu pomiędzy przedstawicielem firmy a osobą aplikującą na dane stanowisko owocuje szybszą informacją zwrotną oraz lepszym rozeznaniem rynku zarówno wśród pracodawców, jak i potencjalnych pracowników.

  Podczas tej edycji ATP nie zabraknie również dodatkowych atrakcji, takich jak szkolenia czy konkursy.

  Zobacz: strona www organizatora

  Styczniowy cykl darmowych webinarów. 

  Zapraszamy !

  Zapisz

  1. 2.01.2023 r. godz. 18:00  – Adaptacja  do zmian – zmiany na rynku pracy. 
  2. 9.01.2023 r. godz. 18:00  –  Pewność siebie – buduj swój wizerunek 
  3. 16. 01.2023 r. godz. 18:00 – Ścieżka kariery – zaplanuj, realizuj, osiągnij sukces
  4. 23. 01.2023 r. godz. 18:00 –  Jak skutecznie szukać pracy?
  5. 30. 01.2023 r. godz. 18:00 –  CV i list motywacyjny – przydatne wskazówki

  Powiatowy Urząd pracy w Miliczu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Targach Pracy i Edukacji  pn. „ KARIERA W MUNDURZE”, które odbędą się 16 marca 2023 r. o godz. 10:00 w auli I-go Liceum Ogólnokształcącego im Armii Krajowej przy ul. 11 listopada 5 w  Miliczu.