Image Alt

Politologia

studia pierwszego stopnia

opis kierunku

Politologia

I stopień

Studia na kierunku politologia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk politycznych, społecznych, międzynarodowych, medialnych i biznesowych.

Rozwijają kompetencje i predyspozycje do pracy w wielu obszarach. Absolwenci uzyskują przygotowanie m.in. z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, zarządzania, mediów, publicystyki, ekonomii. W programie studiów I stopnia są również przedmioty z zakresu geografii, historii i administracji. Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę wykładowców o dużych kompetencjach praktycznych, uzyskanych w czasie pracy zawodowej m.in. w instytucjach międzynarodowych, dyplomacji, mediach, administracji publicznej, instytucjach eksperckich i certyfikujących. Absolwenci studiów politologicznych w Akademii Nauk Stosowanych znajdują zatrudnienie m.in. w szeroko rozumianej dyplomacji – instytucjach dyplomatycznych,  mediach i instytucjach międzynarodowych.  

Poziom

Studia I stopnia

Czas trwania

3 lata

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny

Specjalność

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

1.

Dyplomacja i polityka międzynarodowa – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w dyplomacji i szeroko rozumianej polityce międzynarodowej.  Studia umożliwiają zatrudnienie w jednostkach krajowych, które współpracują z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w placówkach dyplomatycznych, w stowarzyszeniach oraz fundacjach.

Specjalność

Dziennikarstwo

2.

Dziennikarstwo – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w  zawodach związanych z mediami i  szeroko rozumianą komunikacją społeczną tj.:  zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie mediami społecznościowymi, komunikowanie międzykulturowe. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w radiu, prasie, czy telewizji, dają możliwość poznania najnowszej historii ze szczególnym uwzględnieniem przemian o charakterze społecznym, politycznym i medialnym.

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!