Image Alt

Kadra

SPECJALIŚCI I PASJONACI

Kadra zarządzająca

prof.ANS dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Rektor

mgr Rafał Kosmulski

Prorektor ds. Rozwoju

mgr Sergiy Chulkov

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Dziekan

prof.ANS dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Rektor

mgr Rafał Kosmulski

Prorektor ds. Rozwoju

mgr Sergiy Chulkov

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

mgr inż. Anna Dworzycka

Dziekan

Kadra naukowa

prof. dr hab. Andrzej Lipczyński

ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski

prof. dr hab. Janusz Wrona

prof. dr hab. Michał Kirsenko

gen. dr Jacek Pomiankiewicz

gen. dr Włodzimierz Zieliński

dr hab. Mirosław Murat

dr inż Wojciech Staniuk

dr Elżbieta Sawa-Czajka

płk. inż. Andrzej Sąsiadek

dr Tomasz Kulesza

dr Thomas Gdesz

dr Adam Olechowski

dr Jerzy Kiełbowicz

dr Marek Misiara

dr Andrzej Przemyski

dr Marek Betiuk

dr Andrzej Rybak

dr Rafał Kręgulec

mgr Marek Naumiuk

mgr Justyna Zdanowska

mgr Andrzej Dyczewski

mgr Dariusz Łaska

Kadra administracyjna

mgr Sylwester Kurowski

Informatyk

mgr Daria Feliciak

Specjalista ds. marketingu