Image Alt

Kadra

SPECJALIŚCI I PASJONACI

Kadra zarządzająca

mgr Rafał Kosmulski

Prorektor ds. Rozwoju

prof.ANS dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Rektor

mgr Sergiy Chulkov

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Dziekan

prof.ANS dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Rektor

mgr Rafał Kosmulski

Prorektor ds. rozwoju

mgr Sergiy Chulkov

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

mgr inż. Anna Dworzycka

Dziekan

Kadra naukowa

ks. prof. dr hab. Michalski Mirosław
prof. dr hab. Lipczyński Andrzej
prof. dr hab. Wrona Janusz
dr hab. Fehler Włodzimierz
dr hab. Kołodziejczyk Katarzyna
dr hab. Moczuk Eugeniusz
dr hab. Murat Mirosław
dr hab. Pavlenko Iryna
dr hab. Szmitkowski Paweł
gen. dr Pomiankiewicz Jacek
adw. dr Przybyszewska-Szter Bogna
dr Bachorz Dariusz
płk dr inż. Betiuk Marek

dr Dembski Łukasz
dr Gołoś Michał
dr Gosławski Michał
dr Kropaczewska Urszula
dr Kostrzębski Karol
dr Kozioł Waldemar
dr Kulesza Tomasz
dr Łukaszewski Bartosz
dr Matjunin Seriusz
dr Olechowski Adam
dr Pietkiewicz Michał
dr Rybak Andrzej
dr Sawa – Czajka Elżbieta

dr Sługocki Wojciech
dr inż. Staniuk Wojciech
dr Szymańska Małgorzata
dr Wójtowicz Norbert
gen. dr Zieliński Włodzimierz
dr Zieliński Robert
mgr inż. Barankiewicz Michał
ppłk mgr inż. Boruta Artur
płk mgr inż. Sąsiadek Andrzej
mgr Bubicz Marcin
mgr Dyczewski Andrzej
mgr Frączyk Rafał
mgr Jakubiec Beata

mgr Klisz Tomasz
mgr Moryl Michał
mgr Muszyński Wiesław
mgr Mrugała Andrzej
mgr Naumiuk Marek
mgr Rząsowski Hubert
mgr Sadurski Andrzej
mgr Urbański Filip
mgr Wach Sebastian
mgr Zdanowski Andrzej
mgr Zdanowska Justyna

prof. dr hab. Andrzej Lipczyński

ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski

prof. dr hab. Janusz Wrona

prof. dr hab. Michał Kirsenko

gen. dr Jacek Pomiankiewicz

gen. dr Włodzimierz Zieliński

dr hab. Mirosław Murat

dr inż Wojciech Staniuk

dr Elżbieta Sawa-Czajka

płk. inż. Andrzej Sąsiadek

dr Tomasz Kulesza

dr Thomas Gdesz

dr Adam Olechowski

dr Jerzy Kiełbowicz

dr Marek Misiara

dr Andrzej Przemyski

dr Marek Betiuk

dr Andrzej Rybak

dr Rafał Kręgulec

mgr Marek Naumiuk

mgr Justyna Zdanowska

mgr Andrzej Dyczewski

mgr Dariusz Łaska

Kadra administracyjna

mgr Ewa Zarzeczna – główna księgowa
mgr Karolina Kretowicz-Kozłowska – pracownik dziekanatu
mgr Agnieszka Dżaman – pracownik dziekanatu 
mgr Vitalij Vorona – informatyk
mgr Daria Feliciak – specjalistka ds. marketingu