Image Alt

O uczelni

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu została założona w 2004 roku
i jest uczelnią innowacyjną, o statusie akademii.

Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management.

Mury Akademii opuściło do tej pory ponad 12 000 wykształconych studentów. Akademia skutecznie kształci studentów z Polski i z zagranicy, głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji. Kadrę naukową Akademii stanowią zarówno wykładowcy z Polski, jak i uczeni z Belgii, Francji, Ukrainy i USA. Akademia rozwija działalność akademicką w programie Erasmus+, głównie w zakresie mobilności akademickiej, która pozwala naszym wykładowcom na prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych, oraz naszym studentom na wyjazdy w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą.

Uczelnia rozwija działalność naukową – organizuje konferencje naukowe, wykłady otwarte, spotkania ze znanymi naukowcami i politykami, wydaje publikacje naukowe. W 2020 roku Uczelnia weszła w skład Konsorcjum Varsovia, które skupia cztery uczelnie wyższe, co dało możliwość naszym studentom do korzystania z kompleksowej oferty uczelni Konsorcjum Varsovia, w tym studiów podyplomowych i studiów MBA.

Kadra międzynarodowa

Akademia szczyci się wybitną kadrą międzynarodową. Współpracujemy z wykładowcami z Francji, Niemczech, Belgii, Litwy, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki i z Nowej Gwinei.

Rafał Kosmulski Prorektor ds. Rozwoju ANS

Nasze publikacje naukowe

Akademia jest wydawcą i współwydawcą licznych publikacji naukowych, wydajemy również publikacje poza granicami naszego kraju.

dr Elżbieta Sawa-Czajka Autor i współautor publikacji naukowych ANS

Wiedza, którą zdobyłem w Akademii pozwala mi na świadomą i skuteczną pracę w samorządzie terytorialnym. Akademia w dużej mierze przygotowała mnie do pełnienia funkcji Burmistrza. W niej nauczyłem się, że rola samorządu jako jednego z podmiotów administracji publicznej jest niezwykle ważna, ponieważ dotyczy naszych małych Ojczyzn i jest wykonywana najbliżej mieszkańców

Wiesław Muszyński Burmistrz Miasta Włodawy od 2014 roku