Image Alt

Drony

Kurs na Pilota Drona BVLOS z możliwością dofinansowania

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu kursów na operatorów dronów.

Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania szkoleń UAVO VLOS, BVLOS wszystkich kategorii: NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08.

Znajdziesz nas w wykazie ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pod numerami S146 jako podmiot szkolący i  E162 podmiot egzaminujący. Nasze uprawnienia dają Ci pewność, że szkolenia  odbywają się na najwyższym poziomie.

Szkolenia

01

Wysoki poziom szkoleń zapewnia kadra instruktorów z naszej uczelni oraz partnerskie ośrodki szkoleniowe z którymi współpracujemy oferując szkolenia w kategorii otwartej (doszkolenie, godziny z instruktorem) oraz szczególnej (zakres jest określony przez scenariusze standardowe).

Instruktorzy

02

Nasi instruktorzy to eksperci nie tylko lotów, ale też fotogrametrii i zobrazowań multispektralnych, geodezji, GIS – systemów informacji geograficznej, którzy wyróżniają się dużą wiedzą i doświadczeniem ze specjalistycznych dziedzin, profesjonalnym podejściem w trakcie lotów, a także pasją i zaangażowaniem.

Teoria

03

Szkolenia teoretyczne odbywają się z naszymi instruktorami w formie e-learningowej, w czasie rzeczywistym – daje Ci to możliwość rozmowy z instruktorem.

Praktyka

04

Szkolenia praktyczne - nasi instruktorzy ustalą termin i zrealizują z Tobą zajęcia praktyczne, możliwie najbliżej miejsca Twojego zamieszkania.

Doświadczenie

05

Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu naszych instruktorów, mamy pewność że wykształcimy Ciebie na profesjonalnego i zadowolonego operatora drona.

Egzamin

06

Przygotujemy i przeprowadzimy z Tobą egzamin państwowy, po którym jako pilot przeszkolony przez naszych instruktorów, uzyskasz uprawnienia do lotów dronami zgodnie ze zrealizowanym zakresem szkolenia.

Pilot drona

NSTS-06 BVLOS MR do 25 kg

Uprawnienia europejskie i krajowe do wykonywania lotów.

Szkolenie obejmuje 30 godz. zegarowych w tym: 

16 godz. Szkolenia e-learning (w czasie rzeczywistym ) z Instuktorem;
11 godz. Praktyka indywidualna (latanie dronami) z Instruktorem – teren lotów najbliższy miejscu zamieszkania kursanta;
3 godz.   Egzamin


Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie dla osób początkujących, po którym kursant „od zera” staje się „bohaterem” lotów, uzyskując zaawansowane umiejętności i uprawnienia.  Uprawnienia BVLOS MR25kg pozwolą na loty bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku, loty automatyczne z użyciem aplikacji oraz na latanie cięższymi wielowirnikowcami do 25kg jak i loty wszelkimi dronami do 4 kg w zasięgu wzroku VLOS. 

Zakres trudności szkolenia praktycznego jest dostosowywany stopniowo, według indywidualnych możliwości kursanta. Szkolenie teoretyczne wprowadza informacje dotyczące przepisów prawa lotniczego, procedur operacyjnych i stref powietrznych, które potem są praktycznie wykorzystywane podczas ćwiczeń i przygotowań do lotu. 

Merytoryka i zakres szkolenia: 

 • Przepisy lotnicze
 • Procedury operacyjne
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 • Aplikacje do planowania misji lotniczych BVLOS, tj. DJI Pilot, DJI GS Pro, Drone Deploy, Litchi
 • Misje BVLOS na kamerze, w oparciu o dane telemetryczne
 • Systemy BSP
 • Elementy termowizji
 • Elementy fotografii i filmowania z drona
 • Aplikacje do fotogrametrii
 • Analiza materiałów fotogrametrycznych
 • Ortofotomapy
 • Modelowanie 3D
 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Meteorologia
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
 • Merytoryka uzyskiwania zgody na loty (krok po kroku)

Egzamin uprawnia kursanta do:  

 • lotów w zasięgu wzroku – VLOS
 • lotów poza zasięgiem wzroku – BVLOS
 • lotów na kamerze „z widokiem z pierwszej osoby” – FPV
 • lotów dronami do 4kg
 • lotów dronami – wielowirnikowcami do 25kg

Koszt szkolenia:  6000zł 

Uwaga! Akademia Nauk Stosowanych pomaga w uzyskaniu dofinansowania do szkolenia ze środków UE

Uprawnienia i egzamin: 

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym realizowanym  przez  uczelnię ANS, po którym kursant otrzymuje uprawnienia NSTS-06  z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Do lotów profesjonalnych, realizujemy szkolenia z kategorii „szczególnej”. W trakcie lotów z tej kategorii dron jest utrzymywany w odległości do 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi i w bezpiecznej odległości od ludzi.

W zależności od potrzeb oraz wykorzystywanej przez Ciebie platformy bezzałogowej, do wyboru mamy kategorie szkoleń (NSTS-01NSTS-02NSTS-03NSTS-05NSTS-06 oraz NSTS-07) w ramach scenariuszy narodowych obejmujących statki typu multirotor oraz płatowiec do 25 kg MTOM w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS).

 • NSTS-01 operacje VLOS lub FPV przy masie BSP do 4 kg – 900 zł
 • NSTS-02 operacje VLOS przy masie MR do 25 kg (zawiera NSTS-01) – 1700 zł
 • NSTS-05 operacje BVLOS przy masie BSP do 4 kg (zawiera NSTS-01) – 1400 zł
 • NSTS-06 operacje BVLOS przy masie MR do 25 kg (zawiera NSTS-01 i NSTS-02) – 6000 zł

Szkolenia w pozostałych scenariuszach – na zapytanie.

Zdanie egzaminu do kategorii szczególnej zalicza egzamin do kategorii A2 – aby uzyskać to uprawnienie, wystarczy złożyć oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia.

„Certyfikat Kompetencji Pilota systemu bezzałogowego statku powietrznego (SBSP) wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem jest to dokument wymagany wobec osób oraz firm wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi typu (MR) lub (A) w celach komercyjnych”.

www.ulc.gov.pl

Do lotów rekreacyjnych, sportowych, ale i komercyjnych, realizujemy szkolenia z kategorii „otwartej”. W trakcie lotów z tej kategorii dron jest utrzymywany w odległości do 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi i w odległości minimum 30 metrów od ludzi (w kategorii A2 z włączonym trybem niskiej prędkości minimum 5 metrów od ludzi).

 • A1/A3, A2 – godzina 150 zł

Szkolenie składa się tylko z części praktycznej i prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tej kategorii przygotowujemy Ciebie do egzaminu teoretycznego do podkategorii A2.

W zależności od potrzeb, oferujemy Ci trzy kategorie szkoleń A1 (C0 i C1), A2 (C2),  A3 (C3 i C4) na statkach typu wielowirnikowiec i płatowiec w kategorii wagowej od 0,25 kg do 25 kg w zasięgu wzroku (VLOS).

„Certyfikat Kompetencji Pilota systemu bezzałogowego statku powietrznego (SBSP) wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem jest to dokument wymagany wobec osób oraz firm wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi typu (MR) lub (A) w celach rekreacyjnych, sportowych a także komercyjnych”.

– www.ulc.gov.pl

Realizujemy szkolenia specjalistyczne „na zamówienie”. Szkolenia te dedykowane są do specjalistów z różnych dziedzin: leśnictwa, geodezji, GIS, energetyki, ochrony środowiska i innych. 

Oferta naszej uczelni zawiera: 

 • szkolenia z fotogrametrii niskiego pułapu; 
 • szkolenie z teledetekcji multispektralnej z bezzałogowych statków powietrznych; 
 • szkolenie GIS dla operatorów dronów; 
 • szkolenie z zastosowania dronów w inspekcji IT; 
 • szkolenie z wykorzystania dronów w leśnictwie i rolnictwie; 

Uwaga! Uczelnia pomaga w uzyskaniu dofinansowania do szkoleń ze środków UE.

Sekcja drony

Akademia Nauk Stosowanych
ul. Petuniowa 9, 53- 238 Wrocław
drony@naukistosowane.edu.pl