Image Alt

Tabela opłat

Niezbędne informacje dotyczące płatności za studia

Tabela opłat – wersja do druku

Wysokość opłat za usługi edukacyjne
w Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu
dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia
w roku akademickim 2022/2023

.

Rodzaj usługi Wysokość opłaty za semestr studiów Uwagi
Czesne na kierunku Administracja – studia I stopnia (licencjackie) w I i II semestrze 1990 zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Administracja – studia I stopnia (licencjackie) w III, IV, V i VI semestrze 2100 zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia (licencjackie) w I i II semestrze 1990 zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia (licencjackie) w III, IV, V i VI semestrze 2100 zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Politologia – studia I stopnia (licencjackie) w I i II semestrze 1990 zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Politologia – studia I stopnia (licencjackie) w III, IV, V i VI semestrze 2100 zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Politologia – studia II stopnia (magisterskie) w I i II semestrze 2100zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Politologia – studia II stopnia (magisterskie) w III i IV semestrze 2300zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite w I i II semestrze 2100zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Czesne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite w semestrach III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X 2300zł Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy
Opłata rekrutacyjna 85 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami rekrutacyjnymi
Wydanie legitymacji studenckiej 22 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z dokumentami rekrutacyjnymi
Wydanie duplikatu legitymacji studenckiej 33 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem / podaniem
Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jęz. polskim – studenci 15 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem (w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy załączyć również skan dowodu zapłaty)
Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jęz. obcym – studenci 60 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz  z wnioskiem (w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy załączyć również skan dowodu zapłaty)
Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jęz. polskim – absolwenci 60 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem (w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy załączyć również skan dowodu zapłaty)
Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) w jęz. obcym – absolwenci 150 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem (w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy załączyć również skan dowodu zapłaty)
Koszty za przesyłkę pocztową 15 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem / podaniem
Archiwizacja dokumentów 860 zł Regulowane w dniu egzaminu dyplomowego
Opłata za monit 20 zł Opłata doliczana do monitu
Zmiana specjalności 100 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem
Wydanie karty przebiegu studiów 40 zł Opłata wniesiona wraz z wnioskiem
Potwierdzenie efektów kształcenia/uczenia się 100 zł Za jeden przedmiot. Płatność po otrzymaniu decyzji uznania doświadczenia
Warunkowy wpis na wyższy semestr 350 zł Opłata za 1 przedmiot
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 100 % czesnego za semestr, proporcjonalnie do czasu opóźnienia, minimum 20% Regulowane w dniu złożenia pracy dyplomowej