Image Alt

Tabela opłat

Niezbędne informacje dotyczące płatności za studia

Tabela opłat – wersja do druku

Wysokość opłat za usługi edukacyjne
w Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu
dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia
w roku akademickim 2023/2024

Lp.  Rodzaj usługi  Wysokość opłaty za semestr studiów  Uwagi  Promocja
dla studentów
rozpoczynających kształcenie

w roku akademickim 2023/2024 
1  Czesne na kierunku Administracjastudia I stopnia (licencjackie)
w I i II semestrze 
2276 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
1990 zł 
2  Czesne na kierunku Administracjastudia I stopnia (licencjackie)
w III, IV, V i VI semestrze 
2402 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
3  Czesne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia (licencjackie)
w I i II semestrze 
2276 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
1990 zł 
4  Czesne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia (licencjackie)
w III, IV, V i VI semestrze 
2402 zł 

 

Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
5  Czesne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe- studia II stopnia
(magisterskie)
w I i II semestrze 
2402 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
6  Czesne na kierunku Bezpieczeństwo narodowe- studia II stopnia (magisterskie)
w III i IV semestrze 
2631 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2300 zł 
7  Czesne na kierunku Politologia – studia I stopnia (licencjackie)
w I i II semestrze 
2276 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
8  Czesne na kierunku Politologia – studia I stopnia (licencjackie)
w III, IV, V i VI semestrze 
2402 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
9  Czesne na kierunku Politologia – studia II stopnia (magisterskie)
w I i II semestrze 
2402 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
10  Czesne na kierunku Politologia – studia II stopnia (magisterskie)
w III i IV semestrze 
2631 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2300 zł 
11  Czesne na kierunku Pedagogika- studia II stopnia ( magisterskie)
w I i II semestrze 
2402 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
12  Czesne na kierunku Pedagogika- studia II stopnia ( magisterskie)
w III i IV semestrze 
2631 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2300 zł 
13  Czesne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie
w I i II semestrze 
2402 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2100 zł 
14  Czesne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie
w semestrach III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X 
2631 zł  Termin płatności zgodnie
z § 2pkt. 4 Umowy 
2300 zł 
15  Opłata rekrutacyjna  97 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz
z dokumentami rekrutacyjnymi 
85 zł 
16  Wydanie legitymacji studenckiej  25 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz
z dokumentami rekrutacyjnymi 
22 zł 
17  Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków)
w jęz. polskim – studenci 
17 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku
należy załączyć również skan dowodu zapłaty) 
15 zł  
18  Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków)
w jęz. obcym – studenci 
68 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku
należy załączyć również skan dowodu zapłaty) 
60 zł 
19  Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków)
w jęz. polskim – absolwenci 
68 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku
należy załączyć również skan dowodu zapłaty) 
 
20  Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków)
w jęz. obcym – absolwenci 
171 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku
należy załączyć również skan dowodu zapłaty) 
 
21  Koszty za przesyłkę pocztową  17 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem/podaniem  15 zł 
22  Archiwizacja dokumentów  983 zł  Regulowane w dniu egzaminu dyplomowego  860 zł 
23  Opłata za monit  22 zł  Opłata doliczana do monitu  20 zł 
24  Zmiana specjalności  114 zł  Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem  100 zł 
25  Wydanie karty przebiegu studiów  45 zł  Opłata wniesiona wraz z wnioskiem  40 zł 
26  Potwierdzenie efektów kształcenia/uczenia się  114 zł  Za jeden przedmiot
Płatność po otrzymaniu decyzji uznania doświadczenia 
100 zł 
27  Warunkowy wpis na wyższy semestr  100 % czesnego za semestr, proporcjonalnie do czasu opóźnienia,
minimum 20% 
Regulowane w dniu złożenia pracy dyplomowej  100 % czesnego za semestr, proporcjonalnie do czasu opóźnienia,
minimum 20%