Image Alt

Bezpieczeństwo narodowe

studia pierwszego stopnia

opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe

I stopień

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, jak również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach.

Studia  mają  charakter  interdyscyplinarny i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej i innych jednostkach działających na rzecz bezpieczeństwa, w tym w więziennictwie czy lotnictwie. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem obywateli  i zwalczaniem terroryzmu oraz zarządzaniem kryzysowym. 

Poziom

Studia I stopnia

Czas trwania

3 lata

Język

🇵🇱 🇺🇦

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny, Online

Specjalność

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

1.

Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

Specjalność

Zarządzanie obronnością państwa

2.

Zarządzanie obronnością państwa – specjalność skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji.

Specjalność

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

3.

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi – specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. 

Specjalność

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

4.

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS – Safety Management System) – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w zarządzaniu i obsłudze ruchu lotniczego

Specjalność

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

5.

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi – specjalność dla osób przygotowujących się do pracy w operowaniu systemami z  wykorzystaniem dronów – bezzałogowych statków powietrznych.  

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!