Image Alt

Bezpieczeństwo narodowe

studia drugiego stopnia

opis kierunku

Bezpieczeństwo Narodowe

II stopień

Bezpieczeństwo Narodowe w ANS przygotowuje do pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej, inspekcjach, strażach i innych jednostkach związanych z bezpieczeństwem.

Poziom

Studia II stopnia

Czas trwania

2 lata

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Magister

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny

Specjalność

Zarządzanie kryzysowe

1.

Studia z zakresu zarządzania kryzysowego skupiają się na rozwijaniu umiejętności i wiedzy potrzebnych do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i zapewniania bezpieczeństwa. Absolwenci tej specjalności będą posiadali wiedzę dotyczącą rozpoznawania zagrożeń, definiowania sytuacji kryzysowych, a także umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych w odniesieniu do kryzysów politycznych, społecznych i militarnych. Poznają zasady opracowania planów zarządzania kryzysowego w środowiskach przemysłowych, jak też ośrodkach administracji rządowej oraz samorządowej. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności pozwolą im wytypować obiekty oraz infrastrukturę krytyczną w ujęciu bezpieczeństwa, a także zorganizować i zapewnić ochronę w tym obszarze. Będą mogli pełnić funkcje na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, gdzie wymagane jest zapewnienie ochrony ludności i zarządzanie kryzysem.  

Specjalność

Cyberbezpieczeństwo

2.

Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa. Studia przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej. Absolwent dysponował będzie m.in. wiedzą i umiejętnościami w zakresie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w sieci oraz metod i środków realizacji założeń bezpieczeństwa w sieci. 

Specjalność

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

3.

Studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie to kierunek, który koncentruje się na analizie, zarządzaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa w sektorze lotniczym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa operacyjnego, prawem lotniczym, systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz procedurami inspekcji i audytu. Kierunek ten ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w lotnictwie cywilnym, organizacjach zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym, linii lotniczych oraz w instytucjach regulacyjnych. Studenci mają możliwość zgłębiania tematów takich jak zarządzanie kryzysowe, badanie wypadków lotniczych, analiza bezpieczeństwa na lotniskach oraz ocena ryzyka w sektorze lotniczym. Kierunek studiów zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie rozwija umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi, podejmowania decyzji w warunkach nacisku oraz planowania i wdrażania strategii bezpieczeństwa w sektorze lotniczym. Absolwenci mają możliwość wspierania i nadzorowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na lotniskach, tworzenia i wdrażania procedur bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w sektorze lotniczym. Absolwenci znajdują zatrudnienie w pracy  na stanowisku menedżera/kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego. 

Specjalność

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

4.

Zarządzanie obronnością państwa to kierunek studiów skoncentrowany na analizie i zarządzaniu aspektami obronności i bezpieczeństwa państwa. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa, strategii obronnych, zarządzania kryzysowego, technologii wojskowych i policyjnych oraz zarządzania zasobami obronnymi. Kierunek ten ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach rządowych, policyjnych, służbach bezpieczeństwa oraz w sektorze obronnym. Studenci mają możliwość zgłębiania tematów takich jak bezpieczeństwo narodowe, analiza ryzyka, planowanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe oraz polityka obronna. Kierunek studiów zarządzanie obronnością państwa rozwija umiejętności przywództwa, analizy sytuacji, podejmowania decyzji w warunkach nacisku oraz zdolność do koordynacji działań w sektorze obronnym. Absolwenci mają możliwość wspierania strategicznego planowania obronnego, opracowywania polityki bezpieczeństwa, a także kierowania i zarządzania zasobami bezpieczeństwa publicznego w państwie. Specjalność skierowana jest głównie do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, a także osób przygotowujących się do podjęcia służby lub pracy w tej formacji. 

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!