Image Alt

Pytania i odpowiedzi

Oferujemy studia licencjackie na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe i politologia oraz studia drugiego stopnia na kierunku politologia i jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Szczegółowe informacje tutaj (link)

Kwestionariusz osobowy, świadectwo dojrzałości i umowa o studiowanie.

Zajęcia prowadzimy w trybie stacjonarnym – w pomieszczeniach Uczelni we Wrocławiu, w trybie online – z wykorzystaniem internetu oraz w trybie mieszanym poprzez transmisję wykładów i ćwiczeń. Dzięki temu student ma wiele możliwości uczestniczenia.

Nasza Uczelnia posiada sprawny wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Wszystkie zajęcia są nagrywane, co daje nam możliwość ciągłego doskonalenia procesu dydaktycznego. Nasi wykładowcy to doświadczeni dydaktycy, którzy chętnie odpowiedzą na każde pytanie studenta.

Nie. Wykorzystujemy wszystkie najnowsze zdobycze techniki, dzięki czemu student może właściwie wszystko załatwić online. W strefie studenta można złożyć każdy wniosek, jest również możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego.

Tak, jest to nasze główne założenie w całym procesie kształcenia. Naszą misją jest wyposażenie studentów w wiedzę przydatną na rynku pracy.

Tak, oferujemy zajęcia prowadzone w języku ukraińskim, przeznaczone dla osób, które dopiero doskonalą swoją znajomość języka polskiego. Ponadto każdy cudzoziemiec może uczestniczyć w kursie języka polskiego.