Społeczna odpowiedzialność uczelni

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu,  w dniu 2 czerwca 2022r w Ministerstwie Funduszy  i Polityki Regionalnej w Warszawie, podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU).  Deklaracja stanowi wyraz zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.