Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia I i II stopnia

Drodzy Studenci!

Informujemy o pozytywnej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia I i II stopnia. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu na kierunku Politologia umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym plikiem.

Załącznik: