Gry i grywalizacja w eudkacji – nowy, innowacyjny kierunek studiów!

Drodzy Studenci,

Z przyjemnością chcemy ogłosić, że Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu objęła honorowy patronat nad nowym kierunkiem studiów podyplomowych GRY I GRYWALIZACJA W EDUKACJI organizowanym przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych.

Studia podyplomowe w zakresie „Gry i grywalizacja w edukacji” są studiami doskonalącymi, które mają na celu przygotowanie nauczycieli wszystkich typów szkół czy placówek dydaktycznych, opiekuńczo–wychowawczych oraz absolwentów studiów pedagogicznych do zastosowania w codziennej pracy z uczniami metod aktywizujących takich jak grywalizacja. Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy na temat różnorodnych angażujących strategii nauczania, orientacji na cel dydaktyczny, a nie na sam proces nauczania, bezpiecznych sposobów wprowadzania metody prób i błędów, akceptacji porażek, podejmowania wyzwań i automotywacji.

Studenci zyskają nie tylko wiedzę niezbędną do twórczej zmiany metod dydaktycznych, ale będą też uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez praktyków i metodyków. Dowiedzą się również, jak dokonać reorganizacji pracy przy minimalnych nakładach oraz gdzie poszukiwać środków na wykorzystanie nowych technologii w placówce oświatowej.

Więcej szczegółów oraz zapisy: