Image Alt

Studia dla obcokrajowców

Nasza uczelnia jest dostosowana do kształcenia studentów zagranicznych. 

W Akademii studiują studenci z krajów Europy wschodniej oraz  z Azji, zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych.

Dla studentów z Ukrainy oferujemy:  

  • część zajęć z programu studiów w język u ukraińskim,  
  • nauczanie języka polskiego na pierwszym roku studiów.

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!