Image Alt

Rekrutacja tradycjna

Dołącz do studentów w 4 prostych krokach:

Zgłoszenie

01

Zgłoś się do siedziby uczelni we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9 lub do Rektoratu uczelni Plac Solny 16 lok 209/8 i przekaż wymagane dokumenty

Wpłata

02

Wpłać 85 zł opłaty wpisowej w siedzibie uczelni lub w rektoracie

Umowa

03

Jeżeli dokumenty będą kompletne i zgodne z wytycznymi, nasz pracownik przygotuje dla Ciebie umowę o kształcenie

Studia

04

Wystarczy podpisać umowę i rozpocząć studia!

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości (dla studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich)
  • Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią dyplomu (dla studiów magisterskich)
  • Fotografia o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • Fotografia w formie elektronicznej (rozszerzenie jpg/jpeg) o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przesłana na adres: sekretariat@naukistosowane.edu.pl