Image Alt

Rekrutacja pocztą tradycyjną

Dołącz do studentów w 4 prostych krokach:

Formularz i umowa

01

Pobierz formularz rekrutacyjny oraz umowę o kształcenie ze strony (poniżej)

Wpłata

02

Wpłać 85 zł opłaty wpisowej w siedzibie uczelni lub w rektoracie

Wysyłka

03

Wypełniony formularz, podpisaną umowę, dowód wpłaty wpisowego oraz kserokopie dokumentów * prześlij na adres uczelni: Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu ul. Petuniowa 9, 53-238 Wrocław lub adres rektoratu: Rektorat Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu, Plac Solny 16 lok 209/8, 50-062 Wrocław

Kontakt ws. studiów

04

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić przyjęcie na studia. Teraz możesz rozpocząć studia!

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości (dla studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich)
  • Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią dyplomu (dla studiów magisterskich)
  • Fotografia o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • Fotografia w formie elektronicznej (rozszerzenie jpg/jpeg) o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przesłana na adres: sekretariat@naukistosowane.edu.pl