Image Alt

Rekrutacja przez Partnerów Regionalnych

Zgłoś się do punktu rekrutacyjnego ANS i wypełnij wymagane dokumenty:

Zgłoszenie

01

Zgłoś się do Partnera ANS w regionie i wypełnij wymagane dokumenty.

Wpłata

02

Wpłać 85 zł opłaty wpisowej w biurze Partnera Regionalnego ANS

Umowa

03

Jeżeli dokumenty będą kompletne i zgodne z wytycznymi, nasz współpracownik przygotuje dla Ciebie umowę o kształcenie

Studia

04

Wystarczy podpisać umowę i rozpocząć studia!

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości (dla studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich)
  • Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią dyplomu (dla studiów magisterskich)
  • Fotografia o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • Fotografia w formie elektronicznej (rozszerzenie jpg/jpeg) o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przesłana na adres: sekretariat@naukistosowane.edu.pl