Image Alt

Czas na studia

Studia w Akademii Nauk Stosowanych to inwestycja w przyszłość.

Studia w Akademii Nauk Stosowanych to inwestycja w przyszłość.

Przygotowujemy naszych Studentów do wejścia na rynek pracy, już w trakcie studiów poprzez szeroko rozwiniętą politykę praktyk i pomoc w poszukiwaniu miejsc praktyk, dostosowanych do potrzeb rozwojowych naszych studentów. Uczelniane Akademickie Biuro Karier, wspomaga Studentów w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy.  

Jesteśmy dumni, z naszych Absolwentów którzy doskonale radzą sobie na rynku pracy, wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska w administracji państwowej, instytucjach obronności kraju, jak i w firmach komercyjnych. 

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!