Image Alt

Interaktywne metody wspomagające kształcenie

e-dziekanat

Platforma umożliwiająca studentom pobranie i złożenie dokumentów, bez konieczności przybycia na uczelnię.

e-konsultacje

Platforma umożliwiająca studentom odbycie konsultacji w stałych terminach wyznaczonych przez wykładowców.

e-nauka

Platforma umożliwiająca studentom podejście do egzaminów testowych.

e-learning

Platforma umożliwiająca studentom udział w wykładach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

e-archiwum

Platforma umożliwiająca studentom powrót do materiałów archiwalnych z wykładów.

e-biblioteka

Platforma umożliwiająca studentowi przeczytanie książki w formie online.