Image Alt

Interaktywne metody wspomagające kształcenie

Real Time Online

Wykłady odbywające się w siedzibie uczelni, które są nagrywane przy użyciu kamery i w czasie rzeczywistym udostępniane studentom w formie online. Student bierze udział w wykładach, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-dziekanat

Platforma umożliwiająca studentom pobranie i złożenie dokumentów dziekanatowych, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-konsultacje z wykładowcami

Platforma umożliwiająca studentom odbycie konsultacji w stałych terminach wyznaczonych dla wykładowców, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-nauka

Platforma umożliwiająca studentom podejście do egzaminów testowych, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-learning

Platforma umożliwiająca studentom udział w wykładach „na żywo” online, bez konieczności przybycia na uczelnię

e-archiwum

Platforma archiwum wykładów które już się odbyły, umożliwiająca studentowi odsłuchanie wykładu w dowolnym dla siebie czasie

e-biblioteka

Platforma umożliwiająca studentowi przeczytanie książki w formie online